Válení

Válení má za cíl utužení ornice, rozbití hrud a utužení seťového lůžka. Jako jedna z operací před setím využívá Cambridge válců. Po zasetí se jimi utužuje půda, urovnává povrch a hlavně se zajištují lepší vláhové poměry pro vzcházení.
1. benefit válení

1. benefit válení

Účinné drcení hrud
2. benefit válení

2. benefit válení

Zadržení vody v půdním profilu
3. benefit válení

3. benefit válení

Zrychlení vegetace
4. benefit válení

4. benefit válení

Zvýšená pravidelnost vzcházení osiva