top-slider

Dotace z EU

Jsme úspěšnými žadateli o dotace z Evropské unie. V současnosti jsou realizovány tyto projekty.

Název projektu: Inovační voucher OPaLL-AGRI, s. r. o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0026259

Předmětem poskytnutí služeb v rámci realizovaného projektu je provedení technických zkoušek a příprava podkladů pro EU schválení dle Nařízení EU 167/2013 pro 3 prototypy/výrobky, a to kypřič 0PLA5500, kypřič 0PLA5000, pluh polonesený 0PLA4000. Dále je předmětem služby posouzení opatření ke shodnosti výroby podle Nařízení EU č. 167/2013, článek 28 – opatření pro shodnost výroby. Jedná se o 4 výstupu tohoto voucheru.

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


Název projektu: OPaLL-AGRI MARKETING II.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/18_244/0016414

Název programu podpory: Marketing

Cílem projektu je propagovat produkci OPaLL-AGRI s.r.o. na zahraničních trzích prostřednictvím mezinárodních zahraničních veletrhů a výstav. Žadatel chce navázat nové obchodní vztahy, jak s odběrateli, tak i dodavateli. Dojde k posílení růstových motivací, marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR, vstupovat na ně a udržet se na nich.

 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.


logo-operacni-program-zamestnanost
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013940
Název projektu: Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – OPaLL-AGRI, s.r.o.
Číslo a název výzvy: 03_19_097 Podnikové vzdělávání zaměstnanců II


Období realizace: 1. 10. 2019 – 30. 9. 2021

Charakteristika hlavních cílů projektu:
  • Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
  • Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků


Zaměstnanci společnosti se zúčastní vzdělávacích aktivit z oblastí:

  • Obecné IT,
  • Měkké a manažerské dovednosti,
  • Jazykové vzdělávání,
  • Účetní, ekonomické a právní kurzy,
  • Technické a jiné odborné vzdělávání.

Na projekt „Podnikové vzdělávání zaměstnanců II – OPaLL-AGRI, s.r.o.“ je poskytována finanční podpora EU.
Název projektu: OPaLL-AGRI MARKETING

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.111/0.0/0.0/16_047/0009086


Název programu podpory: Marketing

Účast na veletrzích podpoří exportní možnosti společnosti OPaLL-AGRI s cílem navázat nové obchodní vztahy, jak s odběrateli, tak i dodavateli – dojde k posílení růstových motivací, marketingové připravenosti nacházet nové trhy mimo ČR (územně i produktově), vstupovat na ně a udržet se na nich. Díky tomu žadatel zvýší svou mezinárodní expanzi, rozšíří exportní působnost a své výrobní a prodejní aktivity.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Název projektu: Úspory Energie OPaLL- AGRI s.r.o.

Číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013804


Popis projektu:

Cílem projektu je provést energeticky úsporná opatření prostřednictvím nákupu úspornější výrobní technologie, úspornějšího osvětlení.

Doba realizace projektu: 30. 4. 2018 - 30. 4. 2021
 

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 


 

Název projektu: Rekonstrukce nemovitosti OPaLL-AGRI, s.r.o. 

Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/18_238/0014871


Předmětem projektu je demolice již nevyhovujícího objektu, rekonstrukce objektu VH1 s přístavbou haly VH4. 
Cílem projektu je zajištění vyhovujících podmínek pro stávající činnosti příjemce a doplnění výrobního programu, jež zajistí komplexní potřebnou nabídku strojů.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 

 

400
 
Název projektu: FVE 339,34 kWp OPaLL-AGRI

Registrační číslo projektu: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000296

Cílem projektu je zvýšení energetické hospodárnosti provozovny žadatele prostřednictvím instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím programu Národní plán obnovy.

400
Název projektu: Digitalizace výroby ve společnosti OPaLL-AGRI, s.r.o.
Registrační číslo projetu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_322/0024594

Hlavním cílem projektu je pořízení obousměrně komunikující technologie: vertikální vyvrtávací CNC stroj, horizontální CNC soustruh, 7osé měřící rameno, můstky obousměrně propojující tato zařízení s MES a ERP, 3D tiskárna, online konfigurátor a licence SolidWorks.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.