Kypření

Kypření má za cíl efektivně prokypřit povrchové vrstvy ornice, zvýšit proces vznášení vzduchu do bezkyslíkatých nebo řídce okysličených vrstev a snížit nebo zcela omezit vypařování vody.
1. benefit kypření

1. benefit kypření

Rychlejší zpracování ornice
2. benefit kypření

2. benefit kypření

Snadné řešení pro těžké půdy
3. benefit kypření

3. benefit kypření

Šetří půdní vlhkost
4. benefit kypření

4. benefit kypření

Zvýšený podíl organických látek v horní vrstvě ornice