Obróbka gleby

Działanie to ma na celu wymieszanie wierzchniej warstwy gleby, zwiększyć jej napowietrzenie i zmniejszyć parowanie.
1. korzyści uprawy

1. korzyści uprawy

Szybszy proces humifikacji gleby
2. korzyści uprawy

2. korzyści uprawy

Łatwe rozwiązanie dla ciężkich gleb
3. korzyści uprawy

3. korzyści uprawy

Zwiększa wilgotność gleby
4. korzyści uprawy

4. korzyści uprawy

Zwiększenie masy organicznej we wierzchniej warstwie gleby