GŁĘBOSZOWANIE

Głęboszowanie jest zabiegiem mającym na celu napowietrzenie gleby i przerwanie podeszwy płużnej. Dzięki temu zyskujemy lepszą strukturę gleby, wiekszą chłonność opadową jak i dostęp powietrza do głębszych warstw gleby.
1. korzyści z głęboszowania

1. korzyści z głęboszowania

Polepszenie stosunków wodno -powietrznych gleby i przepływ wody do głębszych warstw profilu
2. korzyści z głęboszowania

2. korzyści z głęboszowania

Przerwanie podeszwy płużnej
3. korzyści z głęboszowania

3. korzyści z głęboszowania

Szybsza regeneracja gleby
4. korzyści z głęboszowania

4. korzyści z głęboszowania

Znacznie zwiększa pojemność wodną gleby