Podrývání

Podrývání je vyhledávanou operací, která odstraňuje zhutnění a zároveň výrazně zlepšuje půdní strukturu. Probíhá půdní ozdravení díky vzlínavosti vláhy a provzdušnění spodních vrstev půdy.
1. benefit podrývání

1. benefit podrývání

Obnovení vertikálních cest pro vodu a vzduch do podorniční vrstvy půdy
2. benefit podrývání

2. benefit podrývání

Odstranění zhutnělých vrstev půdního profilu
3. benefit podrývání

3. benefit podrývání

Potenciál zrychlené regenerace půdy
4. benefit podrývání

4. benefit podrývání

Řešení pro zadržení vody v půdě