Orba

Orba neodmyslitelně patří do základního zpracování půdy. Slouží k udržení kvality půdy, zlepšuje strukturu, zapravuje hnojiva, provzdušňuje půdu, ničí plevele i drobné škůdce a jejich doupata.
1. benefit orby

1. benefit orby

Zapravení posklizňových zbytků, statkových a průmyslových hnojiv do hloubky
2. benefit orby

2. benefit orby

Boj proti škůdcům, hlodavcům
3. benefit orby

3. benefit orby

Zlepšení pórovitosti a povrchového objemu ornice, zvyšuje propustnost vody do spodních půdních vrstev
4. benefit orby

4. benefit orby

Boj proti plevelům