Wałowanie

Celem tego zabiegu jest dogniecenie wierzchniej warstwy ornej, rozbicie grud i przygotowanie łoża siewnego. Jako jedna z operacji z przedsiewnych jest użycie wałów Cambridge. Użycie wałów posiewnie powoduje wyrównanie powierzchni gleby, lepszy podsiąk i wyrównane wschody.
1. korzyści z wałowania

1. korzyści z wałowania

Rozbijanie grud
2. korzyści z wałowania

2. korzyści z wałowania

Zatrzymanie wody w spodnim profilu gleby
3. korzyści z wałowania

3. korzyści z wałowania

Przyspieszenie wegetacji
4. korzyści z wałowania

4. korzyści z wałowania

Lepsze i wyrównane wschody