Rodinná Farma MVDR. Petr Löwenthal

10. května 2022
Rodinná Farma MVDR. Petr Löwenthal
Novinka
Rodinná farma MVDR. Petra Löwenthala se nachází v Krnově v malebném podhůří Jeseníků. Když se v roce 2021 majitel rozhodoval nad koupí diskového kypřiče v záběru 8m, byla mu v rámci nabídky stroje OPALL-AGRI představena kombinace NEPTUN-PEGAS II 8, kterou lze v rámci univerzálního podvozku NEPTUN osadit také strojem kombinovaným kypřičem SATURN IV 8.
Vzhledem k tomu, že na farmě již stroj OPALL-AGRI měli, a to konkrétně SATURN II 6, padla nabídka na úrodnou půdu a pro posklizňové práce již plně využívali opavský diskáč.
Farma tak získala poctivého pomocníka, který majitelům pomáhá se zpracováním půdy na 820 ha polí a o tom, že Löwenthalovi hospodařit opravdu umí svědčí i vítězství v anketě Zemědělec roku v Moravskoslezském kraji.
Nespornou konkurenční výhodou byl také fakt, že ekonomika takovéhoto nákupu je diametrálně odlišná od nákupu dvou samostatných polonesených strojů v záběru 8m, což zmiňuje také syn majitele Jiří Löwenthal:
„Hledali jsme optimální řešení, jak naši farmu vybavit potřebnými stroji a přitom efektivně investovat finanční prostředky“.

Když jsme farmu navštívili na jaře letošního roku, mohli jsme s majitelem a jeho synem Jiřím zhodnotit práci nosiče v agregaci s oběma zakoupenými přípojnými stroji.
Jak z rozhovoru vyplynulo, stroj bezezbytku splňuje veškerá očekávání a nároky, které na něj byly kladeny.
Diskový kypřič NEPTUN-PEGAS II 8 v záběru 8 metrů je vybaven cracker válcem, který dobře drobí hroudy a vzhledem k tomu, že pracoval ve vlhkých i suchých podmínkách loňského roku, nedocházelo k jeho ucpávání, a to jak mezi disky, tak i na válcích.
Stroj byl používán zejména při mělké podmítce, kde provedl plošné odřezání horní vrstvy pozemku, a to vše s bonusem nízkých nároků na tahovou sílu. Potřeba tažné síly je jedna z věcí, na níž si dali konstruktéři záležet a pečlivě vypilovali úhly disků tak, aby optimálně zpracovaly půdu a zároveň byly, s ohledem na spotřebu paliva, šetrné k farmářově peněžence.
Na jarní práce byl pak na nosič instalován stroj SATURN IV 8P, v záběru 8 metrů, jehož starší generaci farmář velmi dobře zná, protože jej užíval jako stroj o záběru 6m. Vzhledem k tomu, že na farmě pěstují na 140 ha cukrové řepy je precizní příprava před setím alfou i omegou úspěšné sklizně. Jak při rozhovoru dodala obsluha stroje Jan Staněk, je dle jeho názoru stroj z OPALLu v tomto směru špičkou mezi kombinátory, protože dokáže pole připravit jedním přejezdem.
Tajemství úspěchu stroje SATURN se již více než 30 let ukrývá v důmyslném uspořádání pracovních sekcí. Hlavní výhodou je přítomnost druhé řady drobících válců spolu s srovnávací lištou, která u valné většiny konkurence úplně chybí.
Rozhovor na farmě se nesl v přátelském duchu, což je další z výhod společné kooperace. Osobní přístup k zákazníkovi nám pomáhá nejen získávat nové informace, zkušenosti a postřehy pro další vývoj techniky, ale také zákazníkovi dodává pocit jistoty a partnerství, který se díky týmu zkušených a dlouholetých pracovníků snažíme bezezbytku naplnit.