Robotizace v segmentu polních prací

1. března 2024
Robotizace v segmentu polních prací
Novinka
Jsme součástí zavádění robotizace do segmentu polních prací
Přestože je naše společnost výrobcem přípojných zařízení k traktorům – půdozpracujících zemědělských strojů, není nám cizí ani elektronizace a robotizace tohoto segmentu, a proto jsme se v roce 2023 zapojili do zajímavého projektu, v němž byl poprvé v Česku představen autonomní traktor AgXEED AgBot 5.115T2 o výkonu 156 koní. Vzhledem k tomu, že firma Leading farmers, která je průkopníkem této technologie u nás hledala vhodný stroj pro agregaci, nabídli jsme k prvnímu předvedení diskový kypřič PEGAS II, který je vhodný nejen pro posklizňového období, v němž byl traktor předváděn, ale také odpovídal výkonovým parametrům tahače. Náš diskáč se již od prvních testů ukázal jako optimální kombinace pro robota, a to jak s ohledem na tahovou sílu, tak i hmotnostní kategorii, protože tento robot pracuje převážně s nesenými stroji.
Spojení autonomního tahače s našim strojem nám dalo nejen informace především po stránce konstrukce strojů tak, aby nebyla narušena optická rozhledová plocha robota a mohl tak se strojem bezpečně manipulovat na vymezeném území.


Odkaz na video z první ukázky autonomního robota naleznete na stránce https://www.youtube.com/watch?v=o2spswi42Q4