Pluh Apollo - technická vylepšení

19. července 2022
Pluh Apollo - technická vylepšení
Novinka
Pluhy OPALL-AGRI Apollo přicházejí s výbavou, z níž si vybere každý. Nesené pluhy APOLLO jsou v nabídce firmy OPALL-AGRI již třetím rokem, když nahradily prodejně úspěšný typ JUPITER II 140. Co ale přinášejí oproti svému předchůdci nového?
Zejména se jedná o zesílenou konstrukci, která umožňuje sestavit pluh v rozmezí 4-6 radlic, zachována přitom zůstala dimenze rámu, který je vyroben z mikrolegované oceli a tvořen bezešvým jeklovým profilem 140x140x10mm (profil válcovaný za tepla, který neobsahuje svár). Hlavní změna tedy nastala v pření části pluhu, která tvoří spoj mezi tahačem a rámem. Závěsná hlava pluhu byla zvýšena, aby korespondovala s tříbodovými závěsy nových traktorů a hlavní čep, okolo nějž se pluh otáčí byl zesílen o celých 10 mm na průměr 120 mm. Zesílení rámu umožnilo konstruktérům významně navýšit zatížení pluhu, což přineslo nové uživatelské možnosti.

Plynulá či mechanická změna záběru
Hlavním důvodem pro vývoj nového typu pluhu byla poptávka ze strany zákazníku po možnosti plynulé změny záběru orebních těles, tzv. VARIO. APOLLO tedy dostalo soustavu čepů a táhel, které umožňují měnit záběr těles, a tedy i celkovou šířku orby pluhu v rozmezí 30 – 55 cm. Samozřejmě je pro kvalitní orbu potřeba respektovat používaná tělesa, nicméně vhodné uživatelské rozpětí se vždy pohybuje okolo 20 cm. Pro konzervativnější uživatele, kteří hledají jednoduchý pluh s minimem mazacích míst, nenáročnou obsluhou a levnější cenou, zůstala zachována také varianta s mechanickou změnou záběru pomocí šroubu, která je ekonomicky dostupnější variantou.


Hydropneumatické jištění
Zákazníky, kteří mají kamenité pozemky jistě potěší také informace, že pluhy OPALL-AGRI již disponují mimo pružinového, také hydropneumatickým jištěním orebních těles. Zabezpečovací systém, který prošel několikaletým vývojem a testováním je navržen tak, aby eliminoval všechny neduhy, které vykazují konkurenční pluhy. Vlastní tělo jištění je vyrobeno ze speciálních ocelí s důrazem na nízkou hmotnost (s ohledem na nesený pluh) a dlouhou životnost, a to zejména v místech, kde dochází k namáhání a tření styčných ploch. Důležitým faktorem je také zachování pojistky proti utržení celé jistící jednotky při zaklesnutí pod překážku. Onu pojistku tvoří trhací šroub, který je převzat z jištění typu S (tzv. střižné jištění), kterým lze pluh také vybavit. Nehrozí tedy odtrnutí celé jistící jednotky a s tím spojené nepříjemnosti, jako je únik oleje a dlouhé držení při práci. Když už jsme se dotkli olejové jistící soustavy je potřeba vyzdvihnout, že pluhy APOLLO mají oddělený jistící okruh pro první a zbývající radlice. Můžeme tak samostatně tlakovat oba systémy, což je velkou výhodou, protože nejvíce namáhanou první radlici můžeme nastavit na větší přítlak než ostatní.


Opěrné kolo
Zcela nová je také koncepce opěrného kola, které se oproti předchozímu typu překlápí pouze v zadní polovině a při otáčení nepřekoná úhel 180°. Nehrozí tak situace, kdy by kolo držák kola nedosedl na nastavenou plochu a pluh neměl oporu pro držení požadované hloubky. Velmi se tak zjednoduší obsluha stroje zejména na svažitých pozemcích. V rámci opěrných kol zůstala zachována varianta opěrného kola i kola kombinovaného, která lze využít také pro transport.


V krátkosti lze říci, že nový pluh APOLLO se díky technologickým vylepšením i zkušenostem z předchozích typů pluhů může směle rovnat s renomovanou konkurencí a je strojem, který je uživatelsky schopen splnit přání i těch nejnáročnějších zákazníků.