Naše firma si je dobře vědoma, že výroba strojů a jejich prodej jde ruku v ruce s kvalitním servisem.
Proto naše servisní oddělení nabízí služby, které přispívají ke spokojenosti zákazníků s produkty nabízenými firmou OPaLL-Agri s.r.o. a to jak na území České republiky, tak i v zahraničí.


Záruční a pozáruční servis strojů
Naši servisní technici provádí záruční i pozáruční servis strojů buďto přímo u zákazníka nebo v moderně vybavených servisních dílnách. Poloha servisních středisek zaručuje, že všechny servisní požadavky budou vyřízeny rychle bez zbytečných časových průtahů.

Uvádění strojů do provozu
Každý stroj je předán zákazníkovi včetně proškolení obsluhy a prvotního seřízení, neboť kvalitní seřízení je základem spolehlivosti strojů a spokojenosti našich zákazníků.

Předvedení stroje
V případě, že si zákazník přeje vyzkoušet, jak daný stroj bude pracovat v jeho půdních podmínkách, je zde možnost předvedení stroje na poli u zákazníka. V tomto případě servisní technik provede nastavení a seřízení stroje přesně pro dané podmínky.

Dodání náhradních dílů
Samozřejmou součástí kvalitního servisu je rychlé dodání originálních dílů. Díky tomu, že každé středisko má svůj sklad náhradních dílů, mohou naši pracovníci flexibilně reagovat na požadavky zákazníků.

Repase starších strojů
Jsme si vědomi, že každý stroj a především jeho části májí svou životnost. Proto nabízíme částečné, nebo úplné repase strojů.

Technická podpora
Náš servisní tým vytváří přímou technickou podporu pro dealery prostřednictvím pravidelných produktových a servisních školení přímo v našem výrobním závodě. Tato přímá spolupráce pak vytváří rozsáhlou síť profesionálů, na které se můžete vždy spolehnout.